3,445
Dziś Czwartek
2023-03-30

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Dzierżoniowie

Aktualizacja: dzisiaj16:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-30 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Dzierżoniowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-30 godz: 16:29:27
2.Ilość wszystkich firm w Dzierżoniowie wynosi: 6762
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dzierżoniowie wynosi: 3628
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-30 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. W tym czasie w Dzierżoniowie ich liczba zwiększyła się o 3, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Praktyka lekarska dentystyczna z przyrostem o 2 firm, który stanowi 67% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Dzierżoniowie za okres 1-30 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
3
2
Praktyka lekarska dentystyczna
2
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2
4
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
2
5
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
1
6
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
1
7
Pozostałe drukowanie
1
8
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1
9
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
1
10
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Dzierżoniowie w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Dzierżoniowie

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: