3,445
Dziś Czwartek
2023-03-30

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Dzierżoniowie

Aktualizacja: dzisiaj15:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-30 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Dzierżoniowie obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-30 godz: 15:29:44
2.Ilość wszystkich firm w Dzierżoniowie wynosi: 6762
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dzierżoniowie wynosi: 3628
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-30 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Dzierżoniowie, na pierwszym miejscu od końca widzimy Produkcja mebli kuchennych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 50% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Dzierżoniowie za okres 1-30 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Produkcja mebli kuchennych
-2
2
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
-1
3
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
-1
4
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
-1
5
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
-1
6
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-1
7
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
-1
8
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-1
9
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
-1
10
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Dzierżoniowie w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Dzierżoniowie ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: