3,445
Dziś Czwartek
2023-03-30

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Dzierżoniowie

Aktualizacja: dzisiaj16:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-30 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Dzierżoniowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-30 godz: 16:29:27
2.Ilość wszystkich firm w Dzierżoniowie wynosi: 6762
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dzierżoniowie wynosi: 3628
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Dzierżoniowie, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Sprzedaż hurtowa obrabiarek. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja maszyn do obróbki metalu. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Dzierżoniowie – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
1
2
Produkcja maszyn do obróbki metalu
1
3
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
1
4
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
1
5
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
1
6
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
1
7
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
1
8
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
1
9
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
10
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Dzierżoniowie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Dzierżoniowie prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...