3,445
Dziś Czwartek
2023-03-30

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Dzierżoniowie

Aktualizacja: dzisiaj16:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-30 Obecnie podmioty gospodarcze w Dzierżoniowie planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-30 godz: 16:29:27
2.Ilość wszystkich firm w Dzierżoniowie wynosi: 6762
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dzierżoniowie wynosi: 3628
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Dzierżoniowie, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane. W okresie 1-30 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 5.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Roboty budowlane w zakresie budynków są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 1. Stanowi to 20% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 1.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Dzierżoniowie – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
5
2
Roboty budowlane w zakresie budynków
1
3
Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
1
4
Usługi sprzątania
1
5
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
1
6
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
1
7
Usługi ogrodnicze
1
8
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
9
Usługi pocztowe i kurierskie
0
10
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...