3,445
Dziś Czwartek
2023-03-30

Sprawdź, jakie produkty i usługi planuje zakupić najwięcej podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie

Aktualizacja: dzisiaj16:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_ludzie zebranie_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-30 Większość podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie planuje zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-30 godz: 16:29:27
2.Ilość wszystkich firm w Dzierżoniowie wynosi: 6762
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dzierżoniowie wynosi: 3628
Pierwsze miejsce
Obserwując, jakie produkty i usługi planują zakupić podmioty gospodarcze w Dzierżoniowie, widzimy, że najwięcej przetargów opublikowano na Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane. W okresie 1-30 marzec 2023 pojawiło się 5 przetargów.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Roboty budowlane w zakresie budynków. Ogłoszono 1 przetarg. Stanowi to 20% w porównaniu do liczby produktów i usług, które wybrało najwięcej firm.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu obecnie są Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, z wynikiem 1 przetarg.
Produkty i usługi, których zakup planują firmy w Dzierżoniowie – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Ilość przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
5
2
Roboty budowlane w zakresie budynków
1
3
Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
1
4
Usługi sprzątania
1

W REGIONACH Większość podmiotów gospodarczych w regionie planuje zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Większość podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach wiele podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie będzie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...